Lektørudtalelse

Forfatter: Kirsten Emdal

Anvendelse/målgruppe/niveau

Denne bog henvender sig dels til de kunstinteresserede læsere og dels til de læsere, som interesserer sig for kongehuset

Beskrivelse

Bogen er udgivet i forbindelse med Skovgaard Museets store udstilling af dronningens kunstværker i anledning af hendes 70-års fødselsdag. Man får et indblik i hendes samlede kunstneriske virke, der rummer alt fra fine akvareller over store landskabsmalerier til découpager, tekstiler og scenografier. Bogen viser igennem flotte illustrationer, interview og kapitler af fremtrædende skribenter hele spændvidden af Dronningens kunstneriske værk. Anne-Mette Willumsen og Iben Overgaard - begge fra Skovgaard Museet - har stået for redaktionen af værket, og museumsleder Iben Overgaard har skrevet forordet. Hovedvægten i bogen lægges på illustrationerne. Desuden er der en værkfortegnelse, omfattende noter, litteraturhenvisninger og en slags biografi rummende dronningens forskellige udstillinger, designs m.m. Bogen er i et flot layout med illustrationer i farver

Sammenligning

Der er gennem tiderne udgivet mange bøger om Dronning Margrethes kunst. Senest er der i 2009 udkommet Henrik Lydings Dronningens teater, som i sagens natur beskriver hendes virke indenfor ballet, teater og film mere uddybende end nærværende bog. Viborg Museums bog forsøger at "nå hele vejen rundt" om hendes kunstneriske virke - både emne- og tidsmæssigt, og derfor nok én af de mest omfattende til dato

Samlet konklusion

Flot bog, som sætter dronningens kunst ind i en kunstnerisk og historisk sammenhæng