Lektørudtalelse

Forfatter: Per Drustrup Larsen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Denne bog er en velkommen udbygning af afsnittene om havørredfiskeri i Kystfisker og en stor tilføjelse til erfaringerne i Malmbak-Kjeldsens: Havørred - havørred!, der rummer mere entydige rådom emnet. - Her er alle tænkelige fiskemetoder beskrevet uhyre grundigt og inspirerende. Emnet ses nemlig fra mange forskellige vinkler, idet bogens forfattere faktisk er alle de mange erfarnehavørredfiskere over hele landet, som egn for egn fortæller om deres utallige erfaringer ved de lokale kyster: fra Nordjylland ned gennem Jylland - over Fyn - Sjælland rundt - via Lolland-Falstertil Bornholm og herfra i et kort afsnit til Sydsverige. Til allersidst korte specialafsnit om fluefiskeriet i fjorde, bugter og fra kyst, samt korte omtaler af enkelte kunstagn. - Bogens storestyrke er den inspiration og viden, der formidles via de mange fiskeres gode råd og oplevelser, men det er samtidig en mindre svaghed idet fremstillingen bliver emnemæssigt lidt ustruktureret. Mankan ikke kun brugeafsnittene om de lokale kyster og efterligne fiskeriet dér, idet bogen udmærket argumenterer for, at alle anvisningerne kan bruges overalt - både de mere specielle råd og dem derer fælles for næsten alle fiskerne - idet det drejer sig om hele tiden at eksperimentere. Bogen er som sædvanligt for serien meget velillustreret, og ideen med at formidle manges erfaringer er sågod, at den må kunne bruges inden for andre fiskeri-typer

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1981