Sæt dine reserveringer på pause

Undgå din reserveringer er klar til afhentning, mens du er på ferie.

Hvis du ikke har mulighed for at komme og hente dine reserveringer i en periode, kan du angive en pauseperiode. Det betyder, at dine reserveringer bliver sat på pause.

Fordelen for dig er, at du undgår at komme bag i køen, hvis du ikke kan nå at hente dine reserveringer. I stedet bliver du sprunget over i køen, indtil din pauseperiode udløber.

Reserveringspausen gælder kun de reserveringer, vi ikke allerede har gjort klar til dig, og kun fysiske materialer.

Sådan sætter du dine reserveringer på pause

  1. Log ind på hjemmesiden
  2. Tryk på brugerikonet så brugermenuen åbner
  3. Tryk på Reserveringer
  4. Under Sæt dine reserveringer på pause kan du vælge en fraværsperiode. Vær opmærksom på at begge dage er omfanget af perioden
  5. Tryk Gem for at gemme dine valg.

Du kan også sætter dine reserveringer på pause i appen Biblioteket

  1. Gå ind på "Min side" i appen og derefter vælge ""Reserveringer"
  2. På reserveringssiden trykker du på cirklen med de tre prikker i øverste højre hjørne og vælger "Sæt reserveringer på pause"
  3. Indtast en periode og tryk på "Sæt på pause"

OBS: Denne service gælder ikke for de materialer, der skaffes hjem fra andre biblioteker.