Britannica

Britannica

Britannica er en af de største almene encyklopædier, der indeholder artikler om alle almene emner fra hele verden og et stort billed- og videoarkiv.

Adgang

Adgang for borgere i Esbjerg og Fanø Kommune

Britannica indeholder artikler om alle almene og fagspecifikke emner fra hele verden. Artiklerne er uddybende og er både velegnede til generel information og til studiebrug og skriftlige opgaver. Artiklerne skrives og revideres af eksperter og redaktører, der sikrer kvaliteten af indholdet. Britannica indeholder mange billeder, fotos og videoer som må bruges i opgaver. Web’s Best Side henviser til særlig gode hjemmesider og er meget velegnet til informationssøgning.

Online introduktion

 

Anbefales til

Britannica anbefales til skoleelever i folkeskolens ældste klasser, gymnasieelever og studerende på en videregående uddannelse, samt alle med interesse for kvalitetssikrede facts.