Sproget.dk

Sproget.dk

Sproget.dk omhandler det danske sprog. Siden samler oplysninger om grammatik, stavning, sprogtendenser, sprogpolitik m.m. og er derudover en samlet indgang til flere ordbøger.

Adgang

Adgang for alle

Sproget.dk er en hjælp i det daglige arbejde for sprogbrugere af alle slags, og den er et søgeredskab af høj kvalitet for alle der vil vide mere om sproget.

Bag Sproget.dk står Kulturministeriets institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn (DSN) og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab (DSL). Når du søger i Sproget.dk søger du samtidigt også i Retskrivningsordbogen, Den Danske Ordbog (ord fra 1955-), Ordbog over det danske Sprog (ord frem til 1918-1955), Nye ord i dansk 1955-1998, Dansk Synonymordbog m.fl.

 

Anbefales til

Sproget.dk anbefales til dig, der:

  • er almindeligt sprogligt interesseret eller arbejder professionelt med sproglig formidling
  • ønsker en samlet indgang til danske officielle opslagsværker
  • ønsker at styrke din viden om det danske sprog.