Esbjerg Kommune Lokalplaner

Esbjerg Kommune Lokalplaner

Esbjerg Kommunes lokalplaner

Adgang

Adgang for alle

Her finder du vedtagne lokalplaner og forslag til lokalplaner i Esbjerg Kommune

En lokalplan fastlægger retningslinjerne for, hvordan et areal må anvendes.

For eksempel bestemmer lokalplanen, hvordan du må placere og udforme huse, veje og stier. En lokalplan kan også have retningslinjer for udnyttelsen af friarealer, eller hvilke huse, der er bevaringsværdige.

 

Anbefales til

  • Esbjerg Kommune Lokalplaner anbefales til borgere med interesse for Esbjerg Kommunes udvikling