Bibliotek.dk

Adgang
Adgang for alle
Her omtales den danske artikelbase som indeholder artikler fra danske aviser og tidsskrifter.

Basen er en del af bibliotek.dk og fremkommer ved at vælge ”artikler” i materialefeltet. Mange tidsskrifter er nu tilgængelige på nettet, så du kan bestille en kopi til levering i din mailboks eller læse den direkte på skærmen.

Du kan læse avisartikler fra Infomedia på bibliotek.dk hvis du har oprettet dig som bruger i feltet ”Mit bibliotek”