Faktalink

Adgang
Adgang for borgere i Esbjerg og Fanø Kommune
Elektronisk tidsskrift med artikler, litteraturhenvisninger og links til mange aktuelle og historiske emner. God til opgaveskrivning
Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Artiklerne er i gennemsnit 5-10 sider lange og udarbejdes af bibliotekarer, journalister eller andre med faglig ekspertise på et givent område. Samlingen omfatter ved udgangen af 2014 ca. 550 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.
Faktalink har til formål at præsentere aktuelle og komplekse emner på en let, enkel og overskuelig måde for brugerne.

Faktalink anbefales til dig, der:

  • skal skrive opgave i folkeskolens ældste klasser eller gymnasiet. 
  • er underviser og søger baggrundsviden før et undervisningsforløb
  • har behov for hurtigt at få viden om et emne og dets forskellige aspekter. 
  • har behov for overblik over relevant litteratur og information til dit emne
  • skal bruge viden om aktuelle emner der endnu ikke er skrevet fagbøger om.
 
 

Vejledning:

Indgang til Faktalink

Hvis du vil se den fulde tekst til artiklerne, skal du indtaste dit lånernummer/cpr-nummer og din pinkode til Esbjerg Kommunes Biblioteker.  Er du studerende kan du også få adgang  med dit Uni-Login.

I artiklerne linkes der videre til relevante hjemmesider og relevant litteratur om emnet.