Norden

Adgang
Adgang for alle
Flytte, arbejde eller studere i Norden? Informationstjenesten Hallo Norden viser vej!

Hallo Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste med kontorer i de nordiske lande samt på Færøerne og Åland. Deres opgave er at forenkle privatpersoners muligheder for at bevæge sig frit i Norden. Dette gør de ved at informere om de gældende nordiske regler i forbindelse med flytning, pendling og andet.

Norden anbefales til dig, der:

  • er elev i folkeskolen
  • er elev på en ungdomsuddannelse
  • er studerende på en videregående uddannelser
  • er en alment interesseret voksnen
     

Vejledning

Indgang til Norden
Brug boksen ”Hvis du skal” Hvis du skal arbejde, uddanne dig, flytte eller søge støtte
Brug boksen ”Ressourcer” hvis du har brug for kort, undervisningsmateriale, billeder eller publikationer om Norden
Brug boksen ”Populært indhold” hvis du fx skal bruge Nordisk Statistisk Årbog