Husets historie

Dette forord er skrevet af tidligere Borgmester A. K. Nielsen

Citatet stammer fra bogen Digterhjemmet Bomholts hus ved Ulf Gudmundsen, 1981

Da Julius Bomholt overdrog sit hus i Sønderho, Fanø, til et legat som fribolig for forfattere, var det naturligt for Esbjerg Kommune at påtage sig at administrere testamentet og dermed også hans hus – Digterhjemmet.

Han repræsenterede Esbjerg-kredsen i Folketinget i 38 år, og her udviklede han mange af de ideer, der førte til oprettelse af kulturministeriet.

I Sønderho skrev han sin bog Arbejderkultur (A.O.F.s bogkreds 1932), og her endte han sine dage fuldt optaget af sin forfattervirksomhed.

Det er en ære og en glæde for Esbjerg at forvalte en gave til nordiske skrivende kunstnere.

For Digterhjemmets bestyrelse har det været et ønske at kunne markere de første 10 års virke. Det sker med denne bog, som jeg håber vil kunne glæde sine læsere og samtidig gøre opmærksom på det tilbud, der hermed gives alle nordiske forfattere.

A. K. Nielsen

Borgmester

Formand for bestyrelsen